O vzdělávacích seminářích

Obchodní dovednosti

 • Koučink obchodních zástupců v terénu
 • Motivační programy spojené s využitím praktických zkušeností
 • Elektronické koučování s klasickými metodami rozvoje
 • Semináře zaměřené na aktuální potřeby obchodu
 • Profesionální semináře zaměřené na VIP klientelu
 • Fiktivní nákupy s vyhodnocením práce zaměstnanců
 • Realizace tréninkových koučinků v prostorách prodeje

Manažerské dovednosti

 • Individuálních koučinků pro TOP management a vedoucí oddělení
 • Shadowing činností manažerů
 • Akreditované projekty pro manažery zaměřené na aktuální potřeby managementu
 • Poradenství v oblasti vedení a odměňování zaměstnanců
 • Semináře zaměřené na manažerské potřeby zaměstnanců
 • Poradenství pro organizaci a vedení pracovních týmů
 • Ostatní manažerské dovednosti v různých stupních obtížností

Specifické programy

 • Analýzy a inovační restrukturalizace částí a celků firmy
 • Tvorba mzdových a motivačních procesů
 • Marketingové změny ve společnosti
 • Mystery shopping na ověření kvality služeb, personálu a image firmy
 • Koučinky a asistenční služby pro vedení firem
 • Zajištění zpětných vazeb od zákazníků
 • Akreditace společností kvalitativním testem pro služby zákazníkům
 • Teambuildingové aktivity

Projekty ESF

 • Příprava žádostí pro podání projektu
 • Odborné poradenství v této oblasti
 • Realizace projektů a jejich komplexní zastřešení
 • Zajištění rekvalifikačních vzdělávacích seminářů
 • Poradenství a realizace v projektech:
  Vzdělávejte se pro růst II a Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Metodika programů

Vzdělávací programy sestavujeme výhradně pro cílené potřeby zadavatele. Každé přípravě programů předchází zdarma analýza cílové skupiny zaměstnanců. Na základě získaných informací sestavujeme metodicky a obsahově účelné semináře, založené na interaktivitě, odbornosti a elektronické podpoře pro účastníky. Těmito postupy docílíme maximalní efektivity při implementaci nových zkušeností do reálného pracovního prostředí.

Akreditace vzdělávacích programů

Naše vybrané programy jsou akreditovány u MŠMT ČR. Tím dodávají zákazníkům záruku jak jejich odbornosti, tak kvality a profesionálního a účinného vedení výuky.

Proces vytváření firemních vzdělávacích seminářů

 • Analýza potřeb pracovníků (pohovory, průzkum, testy)
 • Navržení vzdělávacího programu (výběr tématu, cenová kalkulace)
 • Upravení programu a rozbor plánů
 • Realizace programu
 • Zpětná vazba a rozbor
 • Hodnocení lidí
 • Pomoc při jejich vedení a zavádění nových metod

Lektoři a garance

 • Programy zajišťují interní lektoři společnosti
 • Zkušenosti a výsledky lektorů dávají semináři praktičnost a názornost
 • Garantujeme cenovou kalkulaci po celou dobu trvání projektu
 • Historie našeho působení v oblasti andragogiky je více jak 20 let

Nenalezli jste co jste hledali?

© DUET, spol. s r.o. 2024