Profesionální vzdělávání na míru

Společnost DUET, spol. s r.o. působí na trhu vzdělávání dospělých od roku 1993.
Za tuto dobu jsme se stali respektovanou firmou na českém a zahraničním trhu.

Tým našich pracovníků tvoří zaměstnanci, kteří jsou odborníky ve svém oboru a společně se podílejí na tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů. Naší strategií je efektivní plnění požadavků zákazníka. Tuto strategii realizujeme formou dlouhodobého partnerství a poradenství, abychom změny úspěšně implementovali do reálného prostředí a za námi stály hmatatelné výsledky.

Neumíme vyškolit super pracovníky za jediný den, ale umíme sestavit efektivní plán rozvoje pracovníků, který je dovede k jejich cílenému rozvoji.

 Novinky

Realizace kurzů výzvy 35 a 47 pro nové období

Začínáme s realizací pro roky 2024-26. Zájemcům umíme vytvořit skvělé podmínky. Zavolejte nám.

Tým Duetu


Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DUET
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012711
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu:
V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© DUET, spol. s r.o. 2024