Nabídka vzdělávacích seminářů

Obchodní dovednosti

Rady a tipy, jak dobře zvládnout obchodní jednání, připravit se na první kontakt se zákazníkem, jak klást otázky, zvládat námitky a uzavřít obchod.

Nabízíme realizaci:

 • Koučink obchodních zástupců v terénu
 • Motivační programy spojené s využitím praktických zkušeností
 • Elektronické koučování s klasickými metodami rozvoje
 • Semináře zaměřené na aktuální potřeby obchodu
 • Profesionální semináře zaměřené na VIP klientelu
 • Fiktivní nákupy s vyhodnocením práce zaměstnanců
 • Realizace tréninkových koučinků v prostorách prodeje

Manažerské dovednosti

Vedení lidí je jednou ze stěžejních činností každého manažera. Manažer může mít přesně definovaný cíl, dobře propracovanou strategii, precizně připravenou organizaci firmy, ale pokud nemá vůdčí schopnosti, nedokáže vzbudit u lidí důvěru a nedokáže je strhnout svým směrem, zůstane jeho vztah k lidem pouze ve formální rovině.

Nabízíme realizaci:

 • Individuálních koučinků pro TOP management a vedoucí oddělení
 • Shadowing činností manažerů
 • Akreditované projekty pro manažery zaměřené na aktuální potřeby managementu
 • Poradenství v oblasti vedení a odměňování zaměstnanců
 • Semináře zaměřené na manažerské potřeby zaměstnanců
 • Poradenství pro organizaci a vedení pracovních týmů
 • Ostatní manažerské dovednosti v různých stupních obtížností

Specifické programy

Nabízíme realizaci:

 • Analýzy a inovační restrukturalizace částí a celků firmy
 • Tvorba mzdových a motivačních procesů
 • Marketingové změny ve společnosti
 • Mystery shopping na ověření kvality služeb, personálu a image firmy
 • Koučinky a asistenční služby pro vedení firem
 • Zajištění zpětných vazeb od zákazníků
 • Akreditace společností kvalitativním testem pro služby zákazníkům
 • Teambuildingové aktivity

Projekty ESF

Nabízíme realizaci:

 • Příprava žádostí pro podání projektu
 • Odborné poradenství v této oblasti
 • Realizace projektů a jejich komplexní zastřešení
 • Zajištění rekvalifikačních vzdělávacích seminářů
 • Poradenství a realizace v projektech:
  Vzdělávejte se pro růst II a Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
© DUET, spol. s r.o. 2024